M&A - mua bán thương hiệu F&B - những thương vụ bạc tỷ

BỐI CẢNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2022

 • Nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nền bởi Covid19.
 • Ngành Ẩm thực F&B đang gặp tình trạng loạng choạng, nhiều thách thức, bắt buộc phải thay đổi để thích ứng.
 • Nền tảng bán hàng online, giao nhận phát triển mạnh mẽ, thói quen tiêu dùng của khách hàng thay đổi và tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt.

HỆ QUẢ

 • Không kịp cải cách, tại Việt Nam nói riêng, F&B truyền thống xuống dốc, nhiều thương hiệu không thể trụ vững.
 • Đóng cửa, phá sản hoặc sang nhượng.
 • Nền kinh tế chung xuống dốc.

CƠ HỘI CHO NHỮNG “SUY NGHĨ LỚN”

 • Thị trường Ẩm thực Việt Nam rất lớn (Quy mô 700 tỷ USD) và sôi động với tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm.
 • Các “xác chết” thương hiệu ẩm thực truyền thống đang bị định giá quá thấp so với giá trị vốn có và giá trị tiềm năng trong tương lai.
 • Tận dụng đòn bẩy chênh lệch giá – công thức vàng của Mua bán và Sáp nhập

→ Tạo nên mô hình kinh doanh tỷ đô.

PHỤC HƯNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG

“Makeup” thương hiệu đang trên bờ vực phá sản:

 • Năng lực quản trị vận hành
 • Công nghệ
 • Tài chính
 • Tái định vị, tái cấu trúc thương hiệu
 • Nâng tầm sản phẩm

Phục hồi giá trị vốn có và tạo thêm giá trị mới.

Thực hiện M&A/ cổ đông hoá.

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU F&B ĐỒ UỐNG - QUY MÔ KHÔNG GIỚI HẠN

THỊ TRƯỜNG F&B KHỔNG LỒ

F&B – Mỏ “Kim Cương” cho các mô hình đầu tư gia tăng giá trị.

DỰ ÁN ĐỘT PHÁ

Xây dựng thương hiệu đồ uống mới, kết hợp tinh hoa của nhưng ông lớn đồ uống trại Châu Á.

Tạo xu hướng mới và xây dựng nên móng thống trị trong dài hạn.

Mô hình kinh doanh lợi nhuận hấp dẫn, lợi ích cộng hưởng.

CASE STUDY: ROYALTEA VIETNAM – TỪ 1 ĐẾN 100 TRONG VÒNG 12 THÁNG

Royaltea Vietnam là một bảo chứng cho sự thành công trong hoạt động đầu tư F&B theo mô hình Franchíng của BACCUC.

Thương hiệu nhượng quyền thành công nhất trong giai đoạn 2018 – 2019.

Hệ thống đối tác nhượng quyền lớn trải dài 64 tỉnh thành.

Tốc độ tăng trưởng 200%.

ĐẦU TƯ THƯƠNG HIỆU F&B MỚI

CASE STUDY: HỆ THỐNG BÚN RIÊU HẢI SẢN VÀ LẨU HẢI SẢN VƯƠNG THUỶ

 • Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
 • Vai trò: Cổ đông chiến lược, đầu tư Tài Chính và Quản trị vận hành, Pháp lý ngoại giao.
 • Tổng mức đầu tư: 1,5 – 2,5 tỷ/cơ sở.
 • Thời gian hoàn vốn: 10 – 12 tháng.
 • Doanh thu bình quân: 700 triệu – 1 tỷ/tháng.
 • Lợi nhuận trung bình: 25%/năm.

VƯƠNG THUỶ là thương hiệu Ẩm thực truyền thống Việt Nam, với sản phẩm lõi Bún riêu & lẩu hải sản, mô hình fastfood hiện đại với sản phẩm phục vụ đại chúng và xây dựng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Khai trương từ 10/2020, tính đến 4/2021, Vương Thuỷ có 2 cơ sở trong hệ thống, định hướng mở rộng quy mô theo hướng tự mở mới đạt 50 chi nhánh giai đoạn 2025.